ÍSLE1UB05

ÍSLE 1UB05 - Undirbúningsáfangi

Viðfangsefni: Málþekking og stafsetning

 Lýsing:   Í þessum foráfanga er áhersla lögð á að nemandi öðlist færni í þeim málfræði-, stafsetninga-, og ritunarþáttum sem gerð er krafa um við                lok grunnskóla og að nemendur fái þjálfun í að beita fræðilegum hugtökum við lestur og úrvinnslu bókmenntatexta.

 

Markmið: Þekking, leikni, hæfni:

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu undirstöðuatriðum í stafsetningu (viðmið lok 10. bekkjar)
 • helstu undirstöðuatriðum í málfræði (viðmið lok 10. bekkjar)
 • helstu undirs  töðuatriðum í ritun lengri texta (viðmið lok 10. bekkjar)


Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og geta tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas
 • geta gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar
 • hlusta, taka eftir og nýta sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar
 • fletta upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum
 • greina aðalatriði í lesnum texta


Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • átta sig á beygingarlegum og merkingalegum einkennum orðflokka
 • geta gert sér grein fyrir hlutverki orðflokka í texta
 • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málfari

Vinnuaðferðir:

Auk lesturs og yfirferðar á námsefni verða margs konar hóp- og einstaklingsverkefni unnin. Einnig verður unnið með efni kvikmynda.