ÍSLE3LH05

ÍSLE 3LH05 - Leikhús 

Viðfangsefni: Leikhúsferðir, vettvangsferðir, gestafyrirlestrar, umræður og verkefnavinna
Lýsing: Markmið áfangans er að gefa nemendum tækifæri til að kynnast leikhúsinu og hvetja til frjórrar umræðu um leikhúsverk, leikmyndir, búninga, ljósahönnun og leikstjórn svo eitthvað sé nefnt. Nemendur fylgjast með leikhúslífinu á önninni með það fyrir augum að þeir öðlist aukinn skilning á leikbókmenntum og leiklist.
Forkröfur: ÍSLE 2BM05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • starfsemi leikhúsa
 • lífi og starfi á bak við tjöldin
 • því hvernig leikritið endurspeglar samfélagið
 • orðaforða sem gerir honum kleift að skilja texta mismunandi leikverka
 • mismunandi tegundum verka
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita gagnrýninni hugsun
 • koma efni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
 • nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
 • skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir
 • skilja lykilhugtök og draga saman
 • draga saman upplýsingar úr heimildum og nýta á viðurkenndan hátt
 • greina mismunandi sjónarmið
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta
 • geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • tjá rökstudda afstöðu við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
 • taka virkan þátt í umræðum til að komast að ígrundaðri niðurstöðu
 • ná duldum boðskap og átta sig á samfélagslegum skírskotunum
 • sýna þroskaða siðverðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í umfjöllun sinni