ÍSLE3YN05

ÍSLE 3YN05 - Yndislestur 

Viðfangsefni: Lestur, lesskilningur, ritun og munnleg tjáning
Lýsing: Áfanginn er ætlaður nemendum sem áhuga hafa á bókmenntum. Megináhersla er lögð á upplifun og skilning og að nemendur lesi sér til ánægju.
Hver nemandi les alls sex skáldverk á önninni og gerir kennara sínum grein fyrir þeim að lestri loknum, ýmist skriflega eða munnlega.
Forkröfur: ÍSLE 2BM05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lestrar
  • lögmálum skáldsögunnar
  • því hvernig skáldsagan endurspeglar samfélagið
  • þeim bókmenntahugtökum sem koma að gagni við að greina og túlka sögu
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mismunandi lestrartækni við lestur ýmissa texta
  • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um og greina skáldverk
  • rita og flytja skýran, vel uppbyggðan texta og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
  • taka út aðalatriði texta á skýran og markvissan hátt
  • greina, túlka og bera saman upplýsingar til að komast að niðurstöðu
  • taka þátt í málefnalegum umræðum eða rökræðum um bókmenntir
  • vinna að skapandi verkefnum þar sem reynir á þekkingu á bókmenntahugtökum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • auka lesskilning
  • efla málskilning sinn með auknum orðaforða
  • dýpka skilning sinn á mismunandi samfélögum með lestri skáldverka
  • skilja betur mannlegt atferli með lestri skáldverka
  • túlka sögu og deila þeirri túlkun með öðrum