ÍSLE3YN05

ÍSLE 3YN05 - Yndislestur 

Viðfangsefni: Lestur, lesskilningur, ritun og munnleg tjáning
Lýsing: Áfanginn er ætlaður nemendum sem áhuga hafa á bókmenntum. Megináhersla er lögð á upplifun og skilning og að nemendur lesi sér til ánægju.
Hver nemandi les alls sex skáldverk á önninni og gerir kennara sínum grein fyrir þeim að lestri loknum, ýmist skriflega eða munnlega.
Forkröfur: ÍSLE 2BM05
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mikilvægi lestrar
 • lögmálum skáldsögunnar
 • því hvernig skáldsagan endurspeglar samfélagið
 • þeim bókmenntahugtökum sem koma að gagni við að greina og túlka sögu
 
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita mismunandi lestrartækni við lestur ýmissa texta
 • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um og greina skáldverk
 • rita og flytja skýran, vel uppbyggðan texta og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
 • taka út aðalatriði texta á skýran og markvissan hátt
 • greina, túlka og bera saman upplýsingar til að komast að niðurstöðu
 • taka þátt í málefnalegum umræðum eða rökræðum um bókmenntir
 • vinna að skapandi verkefnum þar sem reynir á þekkingu á bókmenntahugtökum
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • auka lesskilning
 • efla málskilning sinn með auknum orðaforða
 • dýpka skilning sinn á mismunandi samfélögum með lestri skáldverka
 • skilja betur mannlegt atferli með lestri skáldverka
 • túlka sögu og deila þeirri túlkun með öðrum