FORR2FP05

FORR 2FP05- hlutbundin forritun í Python, framhaldsáfangi.

Viðfangsefni: Hlutbundin forritun í Python, framhaldsáfangi
Lýsing

Í áfanganum fá nemendur æfingu í hlutbundinni forritun.  Helstu efnisatriði: Klasar og hlutir, tilviksbreytur, aðferðir, fjölmótun, erfðir, kóðasöfn, reiknirit, gagnagrindur. Áfanganum verður skipt upp í þrjá spretti og hækkar vægi verkefna eftir sprettum.


ForkröfurGrunnforritun í Python
 
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hvaða hlutverki klasar gegna í hlutbundinni forritun
  • Hvernig má búa til eintak af klasa með tilviksbreytum og beita á hann aðferðum
  • Hvernig má láta klasa erfa frá öðrum klasa
  • Hvernig má nýta kóðasöfn
  • Gagnsemi reiknirita og gagnagrinda
Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Hanna, skrifa og prófa hlutbundin forrit
  • Skrifa aðferðir fyrir klasa
  • Beita reikniritum úr kóðasöfnum
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
  • Geta metið hvaða gagnagrind hentar fyrir tiltekið verkefni
  • Geta rökstutt, með athugasemdum í kóða, að forrit framkvæmi það sem til þess er ætlast